Geld

Belastingsvermindering

Wist u dat een camerabewakingsinstallatie, die gebruikt wordt voor beveiliging, in aanmerking komt voor een verhoogd belastingsvoordeel?

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging over aan de gewesten. Zij zullen dus in de toekomst bepalen welke fiscale voordelen aan de uitgaven voor inbraak- en brandbeveiliging verbonden zijn. Tot zolang een gewest er niet anders over beslist, blijft de bestaande regeling doorlopen.

De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand bedraagt 30 % van de gedane uitgaven met een maximum van € 760 per woning (uitgaven gedaan in 2014 / aanslagjaar 2015).

Dit fiscaal voordeel wordt afgeschaft in de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020).

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Het is een fiscale maatregel. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2015 – inkomsten 2014 – bedraagt € 760.

Investeringen die u laat uitvoeren in 2014 en die u betaalt in 2014, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2015.

INBRAAK

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad

 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten

Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %.

 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Bekijk de volledige lijst hier

 • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.
 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden.)

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)
Mobotix beveiligingscamera
Logo Geovision

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan