Geld

Aftrek van de beroepskosten tot 120%

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij de iPcams.be, wij detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.

Voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % (in plaats van 100 %). Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Voorbeeld : Het alarmsysteem van Eric, handelaar, is aangesloten op een vergunde alarmcentrale. De abonnementskosten van 1000 €, betaald in 20011, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 120 % van de winst die Eric in 2011 heeft gemaakt. Het bedrag van de aftrek bedraagt 1000 x 120 % = 1200 €. Dit bedrag wordt bij de beroepskosten van Eric gerekend en wordt in mindering gebracht van zijn brutowinst.

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven betaald in 2011 betreffende deze diensten, moeten vermelden in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2012), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van 2012.

De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)

Aftrek van de beroepskosten tot 120 % :Art. 54: In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd

Camerabewaking PTZ Camera

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan